Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Pacjent ma prawo wybrać poradnię specjalistyczną i zatrudnionego w niej lekarza. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej powinno być zrealizowane w trybie nagłym.

Ze skierowaniem

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego.

Bez skierowania

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń: ginekologa i położnika, onkologa, okulisty, psychiatry, dentysty, dermatologa, wenerologa.

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać: osoby chore na gruźlicę, zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego, uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Poza kolejnością

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mają prawo: osoby, które posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci (pod pojęciem "kombatant" należy także rozumieć „osobę represjonowaną"). Od 30.03.2012 roku - weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Warunki zawierania i realizacji umów NFZ - Świadczeniodawca
[źródło: www.nfz-szczecin.pl/ambulatoryjna_opieka_specjalistyczna.htm ]


 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa- Med
ul. Wąska 15/17 57-220 Ziębice
tel.74 819 27 32
rejestracja I piętro ( po prawej stronie)