PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Poradnia psychologiczna prowadzona jest przez mgr Ewę Kuriatę, mgr Zenona Ukleję, mgr Kalinę Komorowską.

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Poradnia psychologiczna Oferuje pomoc:

  • młodzieży z trudnościami szkolnymi
  • młodzieży z problemami
  • pomoc rodzicom w problemach wychowawczych
  • poradnictwo rodzinne
  • porady rodzinom z problemem alkoholowym
  • trudności w adaptacji szkolnej

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa- Med
ul. Wąska 15/17 57-220 Ziębice
tel.74 819 27 32
rejestracja I piętro ( po prawej stronie)